Děkujeme

Na prvním místě děkujeme svým partnerům za podporu, trpělivost a všechnu pomoc.

Děkujeme rodině Lučanové za vypůjčení karavanu do nákupu maringotky.

Děkujeme rodině Shevchenko z Veltrus za krásný dar pro Havránek – kreativní stoleček
http://lesnipirko.cz/fotogalerie/stolecek/ 🙂

Děkujeme všem, kteří nám jakkoliv pomohli s úpravou pozemku na brigádách, s vybavením našeho zázemí, s umístěním maringotky na místo a s provozem klubu vůbec. Bez vás by to nešlo!

Děkujeme společnosti České štěrkopísky spol. s r.o. za finanční sponzorský dar, který nám velice pomůže při zřízení zázemí našeho klubu a úpravě jeho okolí.

Děkujeme společnosti And Alina s. r. o. za finanční sponzorský dar, který nám významně pomohl při nákupu maringotky a jejího vybavení. Velmi si toho vážíme.

Děkujeme společnosti STAKO nábytek na míru za finanční sponzorský dar.